Qualitat / Certificació

QUALITAT


La responsabilitat, l’eficiència i la competitivitat són els pilars sobre els quals AVANÇA desenvolupa la seva activitat, pensant sempre en la preservació del medi ambient, la seguretat i la salut de tot el seu personal. Aquesta filosofia empresarial ha contribuït a l’obtenció de les Certificacions ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 que reconeixen la millora contínua en la qualitat, la seguretat en el treball i el respecte mediambiental d’AVANÇA.
 
 

QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT


AVANÇA té per missió afavorir la possibilitat de viure en espais cada cop més nets i saludables, basant-se en l'agilitat, el rigor i la innovació, buscant en tot moment la satisfacció de l'usuari, la prevenció de la contaminació, dels danys i del deteriorament de la salut dels nostres treballadors, així com també la millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat, la Seguretat i el Medi ambient.
 

  • AVANÇA ES COMPROMET A SER:
  • Més RESPONSABLE: Identificant la seva responsabilitat ambiental i social i actuant en conseqüència.
  • Més EFICIENT: Millorant el control dels recursos, utilitzant-los de manera racional, evitant un consum excessiu de productes de neteja, reduint la producció de residus i estalviant aigua i energia mitjançant l'aplicació de programes continus de millora.
  • Més COMPETITIVA: Aprofitant les oportunitats de millora per incrementar la nostra competitivitat amb serveis respectuosos amb el medi i la salut de les persones.

 

COM?


Portant a terme una millora de la protecció de la salut i de la seguretat dels nostres treballadors, mitjançant un control dels riscos associats a cadascuna de les activitats de neteja que realitzem i a cadascun dels productes que utilitzem.
Millorant contínuament el nostre comportament ambiental i la minimització dels impactes ambientals de les nostres activitats, amb la definició de criteris ambientals en les compres de productes químics i la utilització de la millor tecnologia disponible, sempre que això sigui factible.
Treballant conjuntament amb els nostres subministradors, de manera que col·laborin amb nosaltres a favor del medi ambient i la prevenció dels riscos laborals.

Complint la legislació ambiental, de prevenció i de tots els requisits d'aplicació a les nostres activitats.
Aquesta declaració és un compromís general per a tot el personal d'Avança i cobreix totes les activitats. És un document de caràcter públic i està a disposició de qualsevol persona que el sol·liciti.
 

CERTIFICACIÓ

Disposem de la Certificació de Registre d'Empresa i del dret a l'ús de la marca AENOR de registre d'Empresa amb el número ER-0192/2007, SST-0176/2009 i GA-2009/393 que dóna conformitat del Sistema de Gestió de la Qualitat amb la norma UNE - EN ISO 9001:2015 i dels Sistemes de Medi ambient, Seguretat i Salut en el treball corresponents a les certificacions UNE-EN ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.
Som socis d'ITEL (Instituto Técnico Español de Limpieza), i això ens permet estar al dia de tots els avenços del mercat, a més de rebre assessorament i formació per als nostres empleats.

 

Memoria ambiental del 2020